۱- مراحل مختلف شابلون زنی را به اختصار بیان کنید.

۲- انواع خطوط باس را تعریف کنید.

۳- وریستور چه المانی است و انواع ترانزیستور را نام ببرید.

۴- کاربرد خازن ها را توضیح دهید و ساختمان آنرا بنویسید.

۵- روش های تست میکروفن را توضیح دهید.

۶- بوت نشدن گوشی را توضیح دهید.

۷- آی سی PF چه نقشی در آنتن گوشی دارد؟

۸- کار کریستال آنتن چیست و مقدار آن چقدر است؟

۹- فلوچارت جریان کشی گوشی خاموش را به اختصار توضیح دهید.

۱۰- مدار شارژگوشی را به اختصار تجزیه و تحلیل کنید.

۱۱- انواع WIPE را در آندروید توضیح دهید.

۱۲- مدولاسیون و دمدولاسیون را تعریف کنید.

۱۳- ریکاوری در اپل را توضیح دهید و بگویید چطور ایجاد می گردد؟

۱۴- ساختمان آی سی PF را توضیح دهید.

۱۵- ایرادات مربوط به IC شارژ را فقط نام ببرید.